Activa

  • Tijdens  de ingave van aankoopfacturen wordt automatisch het activa scherm getoond indien er een boeking wordt ingegegeven op een investeringsrekening. De omschrijving, maatstaf, rekening, dagboek en volgnummer worden automatisch overgenomen in het activascherm. 
  • Naast de investeringsgegevens (lineair/degressief, aantal jaren afschrijving)  kan ook de investeringsaftrek ingegeven worden.
  • Investeringen kunnen steeds  via het activa menu toegevoegd of aangepast worden.