Divers & financieel dagboek

  • Er kunnen meerdere  diverse en financiele dagboeken aangemaakt worden. Elke financiële rekening heeft zijn eigen financieel dagboek.
  • Tijdens inboeken kan op een zeer gemakkelijke manier de boeking gezocht worden om deze vervolgens te selecteren en  af te punten. de dagboekcode en volgnummer van de  geselecteerde  boeking wordt automatisch in het  commentaarveld van de  boekingslijn toegevoegd.
  • Betalingsverschillen, kortingen kontant, wisselkoersverschillen en deelbetalingen kunnen tijdens het afpunten weggeboekt worden.