Belcotax

  • De belcotax interface werd door de overheid ontworpen om  fiscale fiches (281 xx) op electronisch wijze in te dienen.
  • In de algemene rekening (61)  wordt aangegeven of de boekingen moet opgenomen worden in een fiche 281.50.
  • Bij het indienen van de fiche 281.50 kan een Belcotax XML bestand aangemaakt worden om de fiche 281.50 in te dienen.
  • De fiches kunnen manueel afgedrukt worden en er kan een controle lijst afgedrukt worden waarop kan gezien worden vanwaar de getallen op de fiches komen.
  • De in Accowin aangemaakte fiches kunnen nog gewijzigd worden vooraleer deze worden doorgestuurd. Er kunnen extra fiches ingegeven worden die niet in de boekhouding zijn opgenomen.