Invoer data

Accowin is gemaakt om op een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk data te verwerken. Om dit mogelijk te maken ondersteunt Accowin de volgende functionaliteiten:

 • Zowel  de Enter als de  tab-toets  kan gebruikt worden om de cursor naar een volgend veld te verplaatsen
 • Zowel shift-enter als shift-tab kan gebruikt worden om de cursor naar het vorig veld te verplaatsen
 • Alle data kan ingevoerd worden zonder gebruik te maken van de muis. De muis is enkel maar een vertragende factor om data in te voeren.
 • De functietoetsen  hebben door heel het programma steeds dezelfde betekenis en functionaliteit:
  • F10: aanmaken nieuwe fiche (klant/levancier/artikel/...)
  • F3: wijzigen van een fiche.
  • F12: bewaren ...
 •  Bij selectie van een klant/leverancier  kan men de inhoud van de fiche  in één  bewerking raadplegen en  wijzigen. Functietoetsen  bieden de gebruiker de mogelijkheid om de onderliggende details  te raadplegen (historiek, totalen per periode).