Aankoop & verkoopdagboek

  • Meerdere dagboeken  per soort kunnen aangemaakt worden (aankoop- , verkoop-, financiële en diversen dagboek).
  • Tijdens de ingave van een factuur toont het programma in elke tussenstap het totaal van de boeking en het nog te boeken bedrag). De aftrekbare  en niet aftrekbare BTW,  BTW medecontractant en intracommunautaire verlegging van de BTW worden door het programma berekend en in de respectievelijke velden geplaatst.
  • Standaard gaat bij het boeken het verschil, dat nog moet geboekt worden, voorgesteld worden op de volgende boekingslijn. Op deze manier kan men zeer snel boeken
  • Op klant/leveranciers niveau kan de standaard algemene rekening geconfigueerd worden. Op deze manier wordt opzoekingswerk bespaard.
  • Afhankelijk van soort algemene rekening, klant/leverancier gaat het programma zelf het juiste BTW vak bepalen. Hierdoor moet de gebruiker maar een beperkt aantal btw codes kennen in tegenstelling tot vele andere programma's waarbij de gebruiker veel BTW codes moet kennen
  • Bij ingave van bepaalde data zoals aankopen van forfaits, investeringen, aankoop wagens, ... zal het programma vragen achter extra data zodat de gebruiker deze onmiddellijk kan ingeven.