Export PDF & e-mail

Alle rapporten die afgedrukt kunnen worden, kunnen met één klik geëxporteerd worden naar een PDF bestand. Ook bestaat de mogelijkheid om een email aan te maken waarin het rapport als bijlage in PDF wordt opgenomen. Standaard wordt het email adres uit het dossier toegevoegd aan de mail.

Het installeren van een  extra PDF printer wordt met deze bijkomende functies overbodig.