Klanten & leveranciers

  • Klanten en leveranciers kunnen op een eenvoudige manier beheerd worden.
  • Klanten en leveranciers kunnen eenvoudig aangemaakt worden door invullen van BTW-nummer. De naam en adres worden automatisch opgehaald worden via VIES of Graydon. Hierbij gaat aanmaken van leveranciers en klanten veel sneller en nauwkeuriger.
  • Via een muisklik kunt u de gegevens van het bedrijf raadplegen in de KBO of controleren of het BTW-nummer correct is volgens VIES.
  • Rechtstreekse link naar het Belgisch Staatsblad met een overzicht van de statuten en de data van de ingediende jaarrekeningen.
  • Rechtstreekse link naar de Balanscentrale van de Nationale Bank van België met de mogelijkheid om een ingediende jaarrekening te raadplegen.
  • Bankrekeningsnummers kunnen via een muisklik omgezet worden naar IBAN en BIC formaat.
  • Op de klanten- of leveranciersfiche  kan een algemene rekening gekoppeld worden om te gebruiken bij de ingave van de aan- en verkoopfacturen.
  • De historiek tab toont alle  ingeboekte verrichtingen van een  klant of leverancier.
  • De taal (Nederlands, Frans ) op de klantenfiche is bepalend voor de taal waarin een verkoopfactuur en/of rappel wordt afgedrukt.