Rapporten

 Een overzicht van  rapporten die met het programma Accowin kunnen gedrukt worden:

 • dagboeken  (aankoop, verkoop, financieel, divers)
 • Historek van klanten, leveranciers en grootboekrekeningen
 • BTW aangifte, intracommunautaire opgave, jaarlijkse listing van btw plichtige klanten, historiek ingediende btw aangifte, overeenstemmng BTW aangiften met de boekhouding, Controle BTW-nummers met VIES
 • Proef- en salidbalans
 • Gedetailleerde balans en resultatenrekening met toelichting
 • Exploitatierekening per boekingsperiode met automatische boeking van de afschrijvingen per periode.
 • Exploitatierekening over meerdere jaren
 • Analyse verticaal en horizontaal met procentuele aanduiding van elke kostenrekening t.o.v. omzet
 • Verlies- en winstberekening voor zelfstandigen en vrije beroepen.
 • Afdrukken van afschrijvingstabellen, zowel voor het lopende boekjaar als voor vorige boekjaren
 • Investeringaftrek
 • Fiche 281.50
 • Afdrukken van berekeningsbladen van forfaits, conform aan deze van de B.T.W.-administratie
 • Facturen/rappels
 • Kasplanning
 • Vervaldagen balans klanten en leveranciers
 • Prijslijsten
 • ...