Afpunten

  • Tijdens de ingave van financieel of divers verrichtingen toont Accowin de openstaande facturen om deze af te punten. Men kan deze facturen selecteren of aankruisen en eventueel betalingsverschillen automatisch laten wegboeken. 
  • Afpuntingen kunnen nadien aangepast worden via financieel/divers document of via klanten/levanciers/algemene rekeningsfiche.
  • Het systeem kan automatisch afpuntingen genereren. Dit kan altijd handig zijn indien de betalingen voor  de aan- of verkoopfacturen werden ingeboekt.
  • Openstaande verrichtingen van klanten/levenanciers/algemene rekeningen kunnen zowel op het scherm geraadpleegd worden als afgeprint worden.