Accowin versie 2.1.0.743(04/12/2014) is beschikbaar

Module Elektronische bank uittreksels beschikbaar:

 • Elektronische bankuittreksels, CODA bestanden, kunnen ingelezen worden in Accowin.
 • Adhv betalingsreferenties, bankrekeningnummers, sleutelwoorden, bedrijfsnamen,... worden facturen automatisch afgepunt of leverancier/klant/algemene rekening geselecteerd.
 • Niet gevonden lijnen worden in kleur weergegeven en kunnen eenvoudig aangepast worden.
 • CODA bestanden kunnen bekomen worden bij uw bank, Isabel, Codabox, ...

Facturatie module:

 • Betalingsreferentie veld op verkoopsfactuur niveau
 • Via menu>parameters>scherm opties>Tab verkoopsfactuur kunt u instellen hoe de standaard betalingsreferentie moet gegenereerd worden.
 • Type betalingsreferenties:
  • Manueel (zelf invoeren)
  • Dagboekcode + nummer + jaar + referte klant.
   Voorbeeld: V1/0000000033/2014/1592
  • Gestructureerde mededeling. Voorbeeld: +++140/0003/31079+++
  • RF-code (Creditor reference). Voorbeeld: RF43 1410 0000 0033
 • Op dossier niveau kan bedrijfslogo geupload worden.
 • Nieuwe standaard verkoopsdocumenten lay-outs:
  • De standaard verkoopsdocumenten lay-out is opgefrist.
  • Als bedrijfslogo is geupload dan wordt deze afgedrukt.
  • Standaard blijft het programma de oude lay-out gebruiken.
  • Wil u de nieuwe standaard verkoopsdocument lay-out gebruiken dan kunt u deze instellen via menu>parameters>rapporten>selectie van lay-out dat je standaard wil instellen>op fiche klikken>en dan het vinkje standaard aanvinken en bewaren.
  • Voorbeeld van de nieuwe factuurlay-out kan gedownload worden van VK_Voorbeeld_NL.pdf
 • Korting op klantniveau
 • Korting op verkoopsdocument niveau
 • Mogelijkheid om gemakkelijk artikels toe te voegen aan verkoopsdocumenten via barcodescanning.
 • BTW vermeldingen worden voor EN/DE klanten afgedrukt in EN/DE ipv in NL of FR.

Dagboeken:

 • Dagboek kan inactief geplaatst worden
 • Betalingsreferenties(vrije of gestructureerde mededeling) kunnen ingevuld worden in AK/VK dagboek
 • In financieel/divers dagboek kan op betalingsreferentie gezocht worden
 • Datum kan op lijnniveau ingevuld worden in financieel dagboek
 • Indien BTW-aangifte reeds is ingediend via Intervat wordt bij openen van AK/VK een melding getoond dat BTW-aangifte reeds is ingediend
 • Bij inboeken van investering < 1000 EUR wordt vraag gesteld of je de investering wil opnemen in VAK 83 van de BTW-aangifte of niet.

Nieuwe rapport generator:

 • Bij afdruk van historiek kunnen meerdere algemene rekeningen/klanten/leveranciers geselecteerd worden
 • De rapporten worden veel sneller aangemaakt
 • Taal kan per rapport ingesteld worden
 • Rapporten kunnen in groep afgedrukt worden. Bijvoorbeeld alle AK/VK/FIN/DIV dagboeken van bepaalde periode in 1 keer.
 • Rapporten die zijn omgebouwd:
  • Dagboeken
  • Historiek
  • Omzetlijsten
  • Forfait kapper
  • Algemeen forfait
  • Historiek BTW-aangiftes
  • Rekeninglijsten
  • Proef- en saldibalans
  • Artikellijsten
  • Factuurlijst per betaalwijze
  • Dagontvangsten
  • Openstaande posten kasboeklayout
 • Andere rapporten zoals balans, resultatenrekening, BTW-aangifte, ... worden in de volgende versies van Accowin ook omgebouwd

Algemene aanpassingen:

 • De kolommen telefoon, GSM, fax en e-mail worden getoond in overzichtsscherm klant/leverancier.
 • Bij importeren van verkoopsfacturen in Accowin is extra melding voorzien als BTW-nummer dat geïmporteerd wordt verschillend is van deze dat in Accowin bewaard is.
 • Op dossier/klant/leverancier/algemene rekening niveau kan een melding ingevuld worden die wordt getoond tijdens ingave in AK/VK/FIN/DIV dagboek.
 • Memo veld op klant/leverancier niveau kan onmiddellijk afgedrukt worden