Inloggen finprof/intervat gaat zeer traag

Bij sommige mensen duurt het zeer lang voordat ze scherm zien voor selectie van certificaat om te kunnen aanloggen. De oplossing hiervoor is de certificaten die u niet gebruikt te verwijderen van uw computer. Hierna gaat het aanloggen terug veel sneller.

Certificaten kunnen verwijderd worden via:

  • Windows start knop
  • Configuratiescherm
  • Internet opties
  • Tab 'Inhoud'
  • Op knop Certificaten klikken
  • De certificaten die niet van u zijn verwijderen