Belcotax/Finprof problemen

Website overheid met beschrijven hoe verschillende fouten kunnen opgelost worden: http://www.loginhulp.be