Belcofin versie 2.6.1.318(13/05/2015) is beschikbaar

Aanpassingen Belcotax gedeelte:

  • Na aanmaken en doorsturen XML bestand naar Belcotax wordt scherm getoond waarbij onmiddellijk Belotax verzendingsnummer kan ingevuld worden.

Aanpassingen Finprof gedeelte:

  • VAA bewoning gebruikt juiste KI index (1,7057). Bij de vrijgave van Belcofin 2015 werd de tijdelijke index KI (1,7058) gebruikt die nadien aangepast is. Na de installatie gaat systeem de VAA bewoning herberekenen met de juiste index KI (1,7057).
  • Belastbaar inkomen wordt afgedrukt op wedde fiche, individuele rekening en jaaroverzicht.
  • Bij overzetten van wedde fiche naar fiche 281.20 kan de status (in bewerking of afgewerkt) van fiche 281.20 ingevuld worden.
  • Bij andere bezoldigingen kan aangeduid worden of een bezoldiging periodiek is of niet. De berekening van de bedrijfsvoorheffing van periodieke of niet-periodieke bedrijfsvoorheffing is verschillend.
  • Er kunnen bijkomende aangiftes 274 ingediend worden als een wedde fiche reeds is omgezet naar een fiche 281.20. Deze extra inkomstenlijnen kunnen nadien omgezet worden naar een aangepaste of bijkomende fiche 281.20.
  • Status van de wedde fiche wordt getoond in overzichtsscherm.

Andere:

  • Bij afdrukvoorbeeld van een rapport kan op email knop geklikt worden. Indien het een rapport is van maar 1 bedrijfsleider of begunstigde dan wordt bij 'aan', het email adres van de bedrijfsleider of begunstigde ingevuld.