Accowin versie 2.1.0.803(24/03/2015) is beschikbaar

Module elektronische bankuittreksels (CODA):

 • Er kan ingesteld worden per dossier welke bestandsextenties coda-bestanden zijn via menu>coda>instellingen
 • Oplossen van enkele bugs in coda-module

Facturatiemodule:

 • Aanpassingen nieuwe standaard factuurlayout:
  • GSM nummer wordt afgedrukt op standaard factuurlayout indien ingevuld op dossierniveau
  • Indien geen telefoon ingevuld op dossier niveau dan wordt geen "Tel." afgedrukt
  • Indien registratienummer ingevuld op dossierniveau dan wordt deze afgedrukt
 • Als factuur afgepunt is kan ze toch nog steeds afgedrukt worden via factuur ingave scherm
 • Via menu>parameters>rapporten>selectie rapport kan ingesteld worden of betalingsconditie moet afgedrukt worden of niet. Dit kan enkel ingesteld worden voor de nieuwe standaard factuurlayouts

Nieuwe rapport generator:

 • Exporteren naar Excel is aangepast zodat deze bijna hetzelfde werkt zoals bij de oude rapport generator
 • Export naar Excel is toegevoegd als knop in afdrukvoorbeeld scherm zoals dit reeds was voor export naar PDF.
 • Bij afdrukken van rapport kan optie aangevinkt worden om blanco pagina toe te voegen tussen 2 rapporten voor duplex printer
 • Oplossen van enkele bugs in reeds omgebouwde rapporten
 • In het afdrukvoorbeeld scherm kan eenvoudig naar een tekst gezocht worden in het rapport zoals dit vroeger ook was bij de oude rapportgenerator.
 • Rapporten die zijn omgebouwd:
  • Open documenten
  • Overzicht gefactureerde artikels
  • Centralisatie dagboek
  • Kasplanning
  • BTW-aangifte
  • IC-opgave
  • Vervaldagenbalans

BTW-aangifte:

 • Als tijdens generatie van de BTW-aangifte fouten of waarschuwingen worden vastgesteld dan worden ze onmiddellijk getoond aan de gebruiker
 • BTW-aangifte rapport is aangepast dat deze de omschrijving van alle vakken bevat. Op het eerste blad staan ook onmiddellijk alle fouten of waarschuwingen en niet meer zoals vroeger op het 2de blad
 • IC-opgave rapport is aangepast dat deze nu ook de namen bevat

Forfaits 2015:

 • Forfaits 2015
 • Belgische franstalige kranten werken via commissie nu en niet meer onder forfait stelsel. Hou hiermee rekening bij gebruik van forfait kranten en tijdschriften

Algemene aanpassingen:

 • Als een backup werd gemaakt van alle dossiers en er was een probleem met 1 dossier dan stopte vroeger het systeem en werd er geen backup meer genomen van de andere dossiers. Nu gaat het systeem verder en wordt enkel voor het probleemdossier een error getoond.
 • Bij aanmaken van algemene rekening en enkel omschrijving NL wordt ingevuld dan wordt dit overgekopieerd naar de omschrijving FR.
 • Bij import van documenten via XML wordt nu gecontroleerd of de referte van klant/leverancier niet langer is dan wat Accowin gebruikt. Vroeger werd dit afgekapt maar nu gaat het systeem wel degelijk de lengte controleren en dit document niet importeren indien referte te lang is.
 • Betaalreferentie wordt getoond bij melding als dubbele factuur is ingegeven.
 • Bij zoeken naar document in FIN/DIV om af te punten gaat het systeem kijken naar het effectief openstaand bedrag en niet naar het oorspronkelijk bedrag zoals vroeger.
 • In de historiek tab van een algemene rekening waarop kan afgepunt worden, wordt nu ook de kolom betaald getoond zoals dit reeds was bij klanten/leveranciers.
 • In tab historiek van algemene rekening/klant/leverancier kan nu eenvoudig gefilterd worden op een opmerking, dagboek, tussen 2 bedragen, ....
 • Investeringsaftrek AJ 2015 en AJ 2016.