Accowin versie 1.3.0.418 (17/12/2011) is beschikbaar

Nieuwe Module: Verkoopsmodule

De verkoopsmodule is een uitbreiding van de bestaande facturatiemodule dat u toelaat om naast facturen ook verkoopsoffertes, verkoopsorders en leveringsbonnen/retourbonnen te maken en te beheren via Accowin.

Eigenschappen van de verkoopsmodule:

 • De verkoopsmodule is een uitbreiding van de bestaande facturatiemodule.
 • Maken/beheren van offertes, orders, leveringen en facturen
 • Via 1 muisklik kan elk verkoopsdocument in 1 of meerdere keren omgezet worden naar een vervolg verkoopsdocument.
 • Meerdere verkoopsdocumenten kunnen ook geïmporteerd worden in een vervolg verkoopsdocument. Zo kunnen meerdere leveringen op 1 factuur staan.
 • Altijd de link zien tussen de verschillende verkoopsdocumenten. Zo kunt u altijd de levering bekijken vanuit een opgemaakte factuur.
 • Automatische generatie van facturen op basis van de opgemaakte leveringen.
 • Overzicht bekijken en afdrukken van alle openstaande offertes, orders, leveringen en facturen
 • Op klantniveau de opgemaakte/openstaande offertes/orders/leveringen bekijken.

De verkoopsmodule wordt tijdelijk gratis aangeboden voor iedereen die de facturatiemodule gebruikt.

 

Aanpassingen facturatiemodule

 • Mogelijkheid om in te stellen op rapport of de tekst 'kopie' moet afgedrukt worden bij opnieuw afdrukken van factuur.
 • Extra eigenschappen op klant/leveranciers niveau:  
  • Op klantniveau kan naast algemeen adres nu ook een leveringsadres bijgehouden worden.
  • Vroeger kon algemeen adres en facturatieadres ingesteld worden op klantniveau. Op dit moment kan enkel nog algemeen adres ingesteld worden dat ook als facturatieadres wordt gebruikt.
  • Verzendwijze (met koppeling aan transportfirma)
  • Betalingswijze
 • Op dossierniveau kan nu website van bedrijf bijgehouden worden. Deze wordt afgedrukt bij verkoopsdocumenten.
 • De status of een document afgedrukt is of niet kan terug gereset worden.
 • Er zijn nu 2 soorten lijnen:
  • Artikellijn: is de huidige soort lijn dat bestaat. Hierbij moet algemene rekening, btw code, ... ingevuld worden.
  • Tekstlijn: hierbij kan enkel een tekst ingevuld worden en kan geen aantal, algemene rekening, btw code, ... ingevuld worden.
 • Schermeigenschappen kunnen ingesteld worden via Menu>Parameters>Schermopties. Zoals tonen kolom type lijn, tonen kolom datum, ...
 • Op rapport niveau kan ingesteld worden welk emailadres moet genomen worden (emailadres klant of transportfirma). Zo kan order zowel doorgemaild worden naar de klant als naar de transportfirma.
 • Rapport overzicht per betalingswijze kan gegroepeerd worden per betalingswijze.

 

Aanpassingen winstmarge module

 • Afdruk stock wordt niet meer op basis van datum gedaan maar op basis van selectie periode.

 

Aangepaste Functionaliteit

 • Bij valuta kan van/tot datum opgegeven worden voor de wisselkoers. De wisselkoers wordt opgehaald op basis van de documentdatum.
 • Bij een fiche scherm kan reeds door boveaan de kolom te klikken de data in de grid op deze kolom gesorteerd worden. Als nu nog eens op de kolom wordt geklikt dan wordt de data omgekeerd gesorteerd.
 • Postcode veld op klant/leverancier/dossier niveau is nu 20 lang ipv 6.
 • Gemeente veld op klant/leverancier/dossier niveau is nu 100 lang ipv 30.
 • Opmerkingen veld op document niveau (aankoop/verkoop/div/fin) is nu 255 lang ipv 100.
 • Indien een aankoopfactuur zelfde datum, dagboek, boekjaar en bedrijf is dan wordt waarschuwing getoond met vraag of dit geen dubbele factuur is. Dit kan ingesteld worden bij Menu>Parameters>Schermopties en kan tijdelijk aan of afgezet worden op aankoop scherm.
 • Import documenten: Bij inlezen wordt foutmelding getoond als datum buiten periode valt. Deze foutmelding kan uitgeschakeld worden via een checkbox op import documentenscherm.
 • Import documenten: In het XML bestand kan per klant/leverancier aangeduid worden wat met de data van de klant/leverancier moet gebeuren in Accowin: altijd updaten/altijd aanmaken/aanmaken als niet bestaat/geen update/error als niet bestaat. Standaard blijft de verwerking 'altijd updaten'. Voor meer info gelieve ons te mailen.
 • Bij opstarten van Accowin wordt nu gecontroleerd of er een nieuwe versie is. Indien er een nieuwe versie is dan wordt een boodschap getoond. Dit kan uitgeschakeld worden via Menu>Parameters>Algemene opties.
 • Bij afdruk van historiek kan gekozen worden om deze af te drukken zonder opmerkingen.
 • Klantenlijst/leverancierslijst/alg rek kunnen afgedrukt worden gesorteerd op naam of referte, alles of enkel actieve