Accowin versie 1.2.8.200 (06/01/2010) is beschikbaar

Nieuwe modules

 • De winstmarge module voor tweedehandse verkopen is beschikbaar. Met deze module kan op een eenvoudige manier de winstmarge berekend per periode ofwel per factuur. De toepassing biedt ook de mogelijk om de voorraad van deze goederen bij te houden.
 • De forfait voor de klein cafehouder.

Nieuwe BTW richtlijnen vanaf 1/1/2010

 • De nieuwe BTW-richtlijnen vanaf 1/1/2010 zijn verwerkt in het programma Accowin. Hiervoor is er ook een extra BTW-code toegevoegd ( btw code 44). In de Btw aangifte zijn nieuwe roosters toegevoegd voor de diensten (rooster 44 voor verkopen en 88 voor aankopen).
 • Indien de grens van 400000 euro overschreden wordt bij intracommunautaire leveringen dan geeft Accowin een boodschap dat men moet overschakelen naar maandelijkse btw aangifte.

Functionaliteit

 • De percentages van de BTW-codes zijn variabel gemaakt. Hiervoor zijn de BTW codes 6, 12 en 21 vervangen door 1, 2, 3. Toch kan de gebruiker nog steeds de oude BTW-codes gebruiken. Het systeem zal deze automatisch omvormen naar de nieuwe codes.
 • De openstaande verrichtingen kunnen retroactief afgedrukt worden op een bepaalde datum. In het verleden kon men enkel de actuele openstaande facturen drukken.
 • Het xml-bestand dat aangemaakt wordt bij het exporteren van verkoopfacturen kan rechtstreeks gemaild worden.
 • Op dossier-, klanten- en leveranciersfiche kan met een knop het oud bankrekeningnummer eenvoudig omgezet worden naar IBAN en BIC.
 • Bij klanten- en leveranciersfiche kan via een knop naast het BTW-nummer de gegevens van het bedrijf geconsulteerd worden in de publieke search van de kruispuntdatabank ( KBO). Op de publieke search van de KBO kan men de publicatie in het staatsblad consulteren. Tevens biedt de publieke search de mogelijkheid om de gepubliceerde balans in de balanscentrale te consulteren.
 • Bij het inboeken van aankoop of verkoopfactuur kan via functietoets F9 een algemene rekening geselecteerd worden van een vorige ingeboekte factuur van deze leverancier of klant.
 • In de historiek van een klantenfiche kan met de rechtermuisknop een verkoopfactuur bekeken worden en eventueel opnieuw afgedrukt worden.
 • Rapporten kunnen vanuit Accowin geëxporteerd worden naar PDF en kunnen tevens doorgemaild worden. Het emailadres wordt uit de dossierfiche gehaald.
 • Het rapport Toelichting balans- en resultatenrekening kan afgedrukt worden voor meer dan 2 boekjaren (maximaal 5 boekjaren).
 • Het rapport Exploitatierekening kan over meerdere jaren afgedrukt worden.
 • Bij het herinboeken van een aankoopfactuur met een boeking op een investeringsrekening worden de investeringsgegevens uit de vorige boeking overgenomen.
 • Het aantal jaren afschrijving voor een nieuwe investering wordt standaard op 5 jaren voorgesteld (voorheen 10 jaren).
 • De percentages voor de investeringaftrek voor AJ 2009 en AJ 2010 (AJ = aanslagjaar) zijn toegevoegd aan het programma.
 • Bij het manueel afpunten via de rechtermuis in de historiek van klanten, leveranciers of algemene rekening kunnen nu verschillende lijnen in 1 keer afgepunt worden door deze lijnen blauw te maken.
 • Bij manueel afpunten van facturen vraagt het programma een datum waarop de afpunting moet geregistreerd worden.
 • Bij de generatie van BTW/IC bestanden voor intervat kan gekozen worden tussen het geselecteerd dossier ofwel alle dossiers.
 • IBAN en BIC van het rekeningnummer van het BTW ontvangstenkantoor wordt op de vervolgbrief van de BTW-aangifte afgedrukt.