Accowin versie 1.2.10.327 (28/10/2010) is beschikbaar

 

Modules

 • NIEUW: Login module: In Accowin kunnen gebruikers aangemaakt worden waarbij dossiers aan een gebruiker kunnen gekoppeld worden. De gebruiker heeft enkel toegang tot de dossiers waarvoor hij in de login module werd geautoriseerd. Zo kan ook geconfigureerd worden dat een gebruiker geen diverse boekingen mag boeken, algemene rekeningen mag aanmaken, enz... Deze module wordt als een aparte module aangeboden (zie bestelformulier voor de prijs van deze module).
 • Winstmarge module: Bij aanmaken van BTW-aangifte in een winstmarge-dossier, wordt er gecontroleerd of de interne verkoopfactuur van de winstmarge werd aangemaakt. Indien niet wordt er een waarschuwing gegeven.
 • Winstmarge module: Er kan een overzicht afgedrukt worden van alle verkopen die geen aankoopfactuur hebben.
 • Winstmarge module: Bij berekenen van de winstmarge wordt gecontroleerd of alle verkopen een aankoopfactuur hebben.
 • Facturatie module: Mogelijkheid om abonnementen en/of repeterende facturen te genereren.
 • Facturatie module: Indien er repeterende facturen zijn dan wordt dit onmiddellijk getoond na het aanloggen in het dossier.
 • Facturatie module: Overzicht aantal gefactureerde artikels kan afgedrukt worden per artikelgroep.
 • Facturatie module: Naast korting contanten (betalingskorting) kan nu ook een kredietbeperking toegepast worden op een factuur.

 

Functionaliteit

 • De referte van klant, leverancier of algemene rekening wordt op detail tab van fiche getoond.
 • De opmerking van een boekingslijn kan aangepast worden vanuit de historiek tab in klanten, leveranciers of algemene rekeningen fiche.
 • In zoekscherm van fiche klanten, leveranciers en dossiers wordt het adres nu ook getoond.
 • Een dossier, artikel, klant, leverancier of algemene rekening kan inactief geplaatst worden.
 • Dossier scherm is omgebouwd naar het standaard fiche scherm.
 • Munt scherm is omgebouwd naar het standaard fiche scherm.
 • In zoekscherm om boeking te zoeken voor af te punten wordt naast de naam ook adres gegevens getoond van de klant of leverancier.
 • Bij generatie van BTW-listing is het mogelijk om huidig dossier te selecteren of alle dossiers te doorlopen.
 • Indien er in de vorige BTW-aangifte negatieve vakken zijn dan wordt bij het aanmaken van de BTW aangifte een scherm getoond met de vraag of deze negatieve vakken overgenomen moeten worden in de volgende BTW-aangifte.
 • Bij generatie van de laatste BTW-aangifte van het jaar wordt een melding getoond als de BTW-listing van het dossier nihil is zodat dit onmiddelijk kan aangeduid worden op de BTW-aangifte voor het indienen van een nihil klantenlisting.
 • Alle dossiers kunnen nu in 1 keer geupdated worden naar de laatste versie. Standaard wordt dit pas gedaan na selecteren van dossier.
 • Op dossier niveau kan ingesteld worden of de briefhoofding moet afgedrukt worden bij een rappel, levernota of bestelbon.
 • Er kan een rapport afgedrukt worden van huidig dossier of alle dossier met het aantal boekingslijnen en/of documenten per boekjaar.
 • Proef- en saldibalans kan afgedrukt worden over meerdere boekjaren.
 • Omzetlijsten klanten/leveranciers kunnen afgedrukt worden over meerdere jaren.
 • Historieken kunnen afgedrukt worden over meerdere jaren.
 • De aangepaste VIES interface wordt gebruikt zodat de rechtsvorm terug achteraan de naam staat bij ophalen van de bedrijfsgegevens via VIES.
 • In het about menu is een info scherm toevoegd met alle informatie van Accowin.
 • Er kunnen lijnen tussengevoegd worden bij het boeken van aankoop, verkoop, factuur, financieel en divers.
 • Sommige teksten voor invulvelden zijn vervangen door knoppen. Als de knop actief is dan gaat bij het doorlopen van de velden met de tab/enter toets gestopt worden in het veld.
 • Via de XML interface van Accowin kunnen financiele boekingen geimporteerd worden.
 • De boekhouding van een dossier kan ook in een andere munt dan EUR gedaan worden.