Intervat/Belcotax

E-ID werkt niet meer

Veel mensen hebben ineens het probleem dat ze niet meer kunnen aanloggen op Intervat/Belcotax/Finprof terwijl dit vroeger wel ging.

Mogelijke oorzaken:

Inloggen finprof/intervat gaat zeer traag

Bij sommige mensen duurt het zeer lang voordat ze scherm zien voor selectie van certificaat om te kunnen aanloggen. De oplossing hiervoor is de certificaten die u niet gebruikt te verwijderen van uw computer. Hierna gaat het aanloggen terug veel sneller.

Certificaten kunnen verwijderd worden via:

  • Windows start knop
  • Configuratiescherm
  • Internet opties
  • Tab 'Inhoud'
  • Op knop Certificaten klikken
  • De certificaten die niet van u zijn verwijderen

Intervat: Adobe Reader geeft aan dat de geldigheid van het certificaat van het document ONBEKEND is

Het probleem komt omdat de root certificaten van de overheid nog niet geïnstalleerd zijn op uw computer. In punt 6 van volgende website staat beschreven hoe u dit kunt installeren: http://ccff02.minfin.fgov.be/CCFF_Authentication/static/app-layout/signature/html/signaturePDF-nl.html#Q6.

Na installeren van de root certificaten de diagnose tool van de overheid gebruiken om te kijken of alles werkt: http://ccff02.minfin.fgov.be/clientdiagnose/

Fout bij doorsturen bestand Belcotax: Het veld "Bestandtype" moet de melding BELCOTAX dragen.

Er is een test aangifte aangemaakt dat u wil doorsturen via Belcotax. U moet een definitieve aangifte doorsturen.

Bij generatie van XML bestand Belcotax staat standaard de optie 'XML voor testaangifte' aangevinkt. U moet de optie 'XML voor definitieve aangifte' aanvinken. Het bestand opnieuw aanmaken en dit doorsturen via Belcotax.

Inhoud syndiceren