Accowin

Belcotax/Intervat problemen

Website overheid met beschrijven hoe verschillende fouten kunnen opgelost worden: http://www.loginhulp.be  

Vet, cursief, onderlijnd, andere kleur bij tekst in facturatie module

In de omschrijving van artikels die op de factuur afgedrukt worden met de nieuwe factuurlayouts (in fast reports) is het mogelijk om opmaakt toe te voegen. Deze opmaakt wordt toegevoegd door gebruik te maken van start en stop elementen:

  • Vet: <b>Vet</b>
  • Cursief: <i>Cursief</i>
  • Onderlijnd: <u>Onderlijnd</u>
  • Superscript: <sup>Superscript</sup>
  • Subscript: <sub>Subscript</sub>
  • Kleur: <font color=red>Rood</font>

Voorbeeld:

Inhoud syndiceren