Statussen

Er kunnen op de fiches 281.20, fiches 281.50 en wedde fiches statussen gedefinieerd worden waarbij kan aangegeven worden welke fiches afgewerkt zijn, welke mogen doorgestuurd worden en welke inactief staan.