Fiches 281.20

Jaarlijks indienen van fiches 281.20 bezoldigingen bedrijfsleiders. Toevoegen van manuele 281.20 fiches op basis van de berekening van de bedrijfsvoorheffing of zelf berekende voorheffing.

Automatische berekening van VAA (voordelen alle aard)