Bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders

Maandelijkse of kwartaalaangifte bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders manueel ingeven ofwel berekenen op basis van gezinssituatie, maandloon, sociale bijdragen/VAPZ betaald door vennootschap, maandelijkse huur, voordelen alle aard, ter beschikking gesteld voertuig, ... gebruikmakend van de sleutelformule van de overheid.