Accowin versie 2.1.0.895(06/11/2015) is beschikbaar

Module elektronische bankuittreksels (CODA):

 • Bij toewijzen van bankrekeningnummer aan klant/leverancier wordt geen bevestigingsscherm meer getoond.
 • Inkomsten via Sodexo, Edenred of betaalkaarten van EUROPEAN PAYMENT SOLUTIONS kunnen automatisch verwerkt worden. Configuratie via menu>coda>sleutelwoorden. Meer info via onze FAQ.

Facturatiemodule:

 • Bij afdruk van verkoopfactuur en btw type van het bedrijf is 'kleine onderneming' dan wordt de tekst 'Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen' afgedrukt en wordt de BTW kolom en totaal BTW niet meer afgedrukt.
 • Bij niet BTW-plichtig bedrijf wordt BTW kolom en totaal BTW niet meer afgedrukt. Ook wordt de vermelding Debetnota afgedrukt ipv Factuur.

Afschrijvingsmodule:

 • Redesign scherm investeringen
 • Afschrijvingsgroepen kunnen gedefinieerd worden
 • Reden van uitboeking kan geselecteerd worden
 • Afgetrokken BTW en niet afgetrokken BTW kan per investering bijgehouden worden
 • Duur investering kan ingegeven worden op jaar of percentage
 • Enkel actieve investeringen worden standaard getoond bij openen van investeringenscherm
 • Bij aanpassen van boekjaar pro rata naar ja of nee worden alle afschrijvingen voor dat boekjaar opnieuw berekend.
 • Hulpmiddelen:
  • Investeringen kunnen gedeeltelijk uitgeboekt worden
  • Alle afschrijvingen van een boekjaar kunnen herberekend worden
  • Investeringen kunnen overgeboekt worden naar een andere algemene rekening
  • Alle afschrijvingen van een boekjaar kunnen op 0 gezet worden
 • Nieuwe rapporten:
  • Aanwervingen
  • Afschrijvingstabel
  • Jaaroverzicht
  • Tabel der bedrijfsmiddelen
  • Uitboekingen
  • Investeringsaftrek
  • Totaal rekeningen

Boekjaren:

 • De naam van een boekjaar kan aangepast worden
 • Volgende instellingen moeten nu gebeuren op boekingsperiode niveau ipv dossierniveau:
  • BTW-aangifte maand of kwartaal
  • IC-opgave maand, kwartaal of jaar
  • BTW type BTW-plichtig, niet BTW-plichtig of kleine onderneming
  • Investeringen pro rata

BTW-eenheid:

 • Accowin ondersteunt BTW-eenheid
 • Er moet een nieuw dossier aangemaakt worden voor de BTW-eenheid met als BTW-type 'BTW-eenheid'
 •  Een dossier dat behoort tot de BTW-eenheid moet op dossierniveau aanduiden tot welke BTW-eenheid het behoort en moet op boekjaar periode niveau bij BTW-type 'Lid BTW-eenheid' selecteren
 • Bij afdruk van BTW-aangifte van de BTW-eenheid worden de BTW-aangiften van de BTW-eenheid leden samengevoegd tot 1 BTW-aangifte.
 • IC-opgaven moeten nog steeds apart ingediend worden per BTW-eenheid lid. Bij generatie van Intervat bestand worden deze IC-opgaven apart op het scherm getoond.

Algemene aanpassingen:

 • Per algemene rekening en boekjaar kan percentage wettelijk, prive en BTW gedefinieerd worden. Vroeger was dit percentage van toepassing op alle boekjaren, nu is dit percentage enkel van toepassing voor 1 boekjaar.
 • IC-opgave:
  • BTW-type landbouwer kan geselecteerd worden. Deze heeft IC opgave op jaarbasis.
  • Via menu>rapporten>BTW>Intracom aangifte kan een IC opgave aangepast worden.
 • Bij generatie van BTW-listing worden ook de IC opgaven op jaarbasis aangemaakt
 • Aanmaken nieuw dossier:
  • Bij aanmaken nieuw dossier, niet BTW-plichtig, worden standaard alle algemene rekeningen op 'Geen verwerking in BTW-aangifte' gezet
  • Bij aanmaken van nieuw dossier kunnen de centralisatie rekeningen van een ander dossier overgenomen worden.
 • Alle rapporten zijn omgebouwd naar de nieuwe rapport generator:
  • Balans rapporten
  • Belcotax rapporten
  • Winstmarge rapporten
  • BTW rapporten
  • ...
 • IC opgave op maandbasis en BTW-aangifte op kwartaalbasis:
  • Dit kan geconfigureerd worden op boekingsperiode niveau via menu>parameters>Beheer boekjaren en periodes
  • IC opgave genereren via: menu>rapporten>BTW>Intracom aangifte
  • Intervat bestand aanmaken via: menu>Intervat>Indienen BTW-aangiftes en IC-opgaves
 • Naast dossiernaam en gemeente worden op alle rapporten ook het adres en ondernemingsnummer afgedrukt