Meerdere bedrijven

Investeringen en afschrijvingen van meerdere bedrijven kan toegevoegd worden. Er zijn geen beperkingen qua aantal bedrijven of investeringen die per bedrijf kunnen ingegeven worden.