Belcofin versie 2.6.0.273(22/01/2015) is beschikbaar

Aanpassingen Algemeen:

 • Intern opmerkingen veld is toegevoegd aan aangevers/bedrijfsleiders en begunstigden
 • VAA voertuig, electriciteit, verwarming en bewoning gebruiken de nieuwe coëfficienten van 2015

Aanpassingen Finprof gedeelte:

 • Intern opmerkingen veld is toegevoegd aan bezoldigingen bedrijfsleider.
 • Sleutelformule 2015 voor berekening van bedrijfsvoorheffing

Aanpassingen Belcotax gedeelte:

 • Reeds ingediende fiches 281.20/281.50 in Belcotax kunnen gewijzigd/geschrapt worden in Belcofin. Hierbij moet wel identificatienummer van de verzending ingevuld zijn en moet deze verzending aanvaard zijn in Belcofin.
 • Gewijzigde/geschrapte fiches 281.20/281.50 kunnen via menu>Belcotax>Aanmaken XML gewijzigde verzendingen doorgestuurd worden naar Belcotax. Op deze manier moeten er geen manuele aanpassingen aan ingediende fiches gebeuren in Belcotax.
 • Via menu>Belcotax>Belcotax verzendingen kan identificatienummer van de verzending ingevuld worden dat u ontvangt van Belcotax na het indienen van het XML bestand. U kunt ook bijhouden of deze verzending aanvaard is.
 • Via menu>parameters>algemene opties>tab Belcotax kan geconfigureerd worden of er bij opstart van Belcofin een melding moet getoond worden of er verzendingen zijn die nog niet aanvaard zijn en/of identificatienummer is ingevuld.
 • Intern opmerkingen veld is toegevoegd aan fiche 281.20/281.50
 • Er kan een andere afdeling ingevuld worden op aangever niveau. Op deze manier kan ander afdelingsnummer ingevuld worden als er reeds een fiche is ingediend voor deze aangever via ander systeem dan Belcofin.
 • Voorlopige interface Belcotax inkomsten 2014
 • Nieuwe layout + nieuwe velden op fiches 281.20
 • De marges van adresveld begunstigde op fiche 281.50 kan ingesteld worden via menu>parameters>algemene opties>tab algemeen
 • Via menu>parameters>algemene opties>tab Belcotax kan geconfigureerd worden of bij status in bewerking en status inactief van een fiche 281.20 en/of 281.50 er een watermerk moet afgedrukt worden.