Belcofin versie 2.5.4.219(20/01/2014) is beschikbaar

Aanpassingen Algemeen:

 • Nationaal nummer is nu een verplicht veld op niveau van Belgische bedrijfsleider
 • VAA electriciteit, verwarming en bewoning gebruiken de nieuwe coëfficienten van 2014

Aanpassingen Finprof gedeelte:

 • Sociale bijdrage en VAPZ staan nu op tabblad van VAA en niet meer op tab blad basisgegevens.
 • Emails: Bij het versturen van emails door Belcofin wordt nu de juiste systeem tijd ingevuld.
 • VAA voertuig: indien de optie 'VAA verschillen gelijk verdelen over de nog niet aangegeven maanden' aan staat en VAA voertuig stopt vroeger dan wordt dit verschil in de eerst beschikbare maand toegevoegd en niet meer verdeeld over de  nog niet aangegeven maanden.
 • Gegevens ontvangkantoren bijgewerkt
 • Sleutelformule 2014 voor berekening van bedrijfsvoorheffing
 • De grootte van de PDF's in bijlage van email is nu 15 keer kleiner
 • Huur als bezoldiging wordt vanaf 2014 mee opgenomen bij automatische berekening bedrijfsvoorheffing en wordt afgedrukt op wedde fiche, individuele rekening en jaaroverzicht onderneming. Tem 2013 moest de bedrijfsvoorheffing manueel bepaald worden hiervoor.
 • Wedde fiches 2013 kunnen via wizard "menu>finprof>maak weddes voor volgend jaar aan" omgezet worden naar 2014 ipv wedde fiche per wedde fiche te moeten omzetten.

Aanpassingen Belcotax gedeelte:

 • Bij aanmaken van fiche 281.20 kan de aangever vastgezet worden. Op deze manier kunnen meerdere fiches ingegeven worden voor dezelfde aangever zonder de aangever telkens opnieuw te moeten selecteren. Het vastzetten kan gebeuren door het aanvinken van het vinkje achter ingave veld aangever.
 • Bij aanmaken van fiche 281.50 kan de aangever of begunstigde vastgezet worden. Op deze manier kunnen meerdere fiches ingegeven worden voor dezelfde aangever/begunstigde zonder de aangever/begunstigde telkens opnieuw te moeten selecteren. Het vastzetten kan gebeuren door het aanvinken van het vinkje achter ingave veld aangever/begunstigde.
 • Voorlopige interface Belcotax inkomsten 2013
 • Nieuwe layout + nieuwe velden op fiches 281.20
 • Fiches 281.20 van 2012 kunnen via wizard "menu>belcotax>maak fiches 281.20 voor volgend jaar aan" omgezet worden naar 2013 ipv fiche per fiche te moeten omzetten.