Belcofin versie 2.5.2.176(10/06/2013) is beschikbaar

Aanpassingen Algemeen:

 • De tekst jaar op alle schermen is vervangen door de tekst inkomstenjaar.
 • De taal van de bedrijfsleider en zijn verzendwijze worden getoond in het overzichtsscherm van bedrijfsleiders.
 • De taal van de aangever, de verzendwijze en periode bedrijfsvoorheffing worden getoond in het overzichtsscherm van de aangevers.
 • In Selectie scherm voor afdrukken van rapporten kan medewerker geselecteerd worden zodat enkel maar de aangevers van een bepaalde medewerker worden getoond.
 • Bij VAA voertuig kan type Elektrisch geselecteerd worden.
 • Bij afdruk van VAA  van voertuig wordt nu ook de inschrijvingsdatum, co2 uitstoot, type(diesel/benzine/elektrisch) afgedrukt.
 • De nieuwe coëfficient voor berekening VAA voertuig benzine in inkomstenjaar 2013 is toegevoegd. Na installatie van deze update worden alle benzine voertuigen in inkomstenjaar 2013 automatisch herrekend.
 • Koppeling is voorzien tussen Belcofin en AdminIS 2013/AdminConsult waarbij aangevers en/of bedrijfsleiders kunnen geïmporteerd worden. Hierbij wordt als referte van de aangever/bedrijfsleider het klantennummer gebruikt.
 • Bij opstart van de applicatie wordt automatisch gecontroleerd of er een nieuwe versie beschikbaar is van Belcofin. Indien dit het geval is dan wordt boodschap getoond waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft om deze nieuwe versie te downloaden en te installeren zonder een update te moeten uitvoeren op de server. Dit kan eventueel afgezet worden via menu>parameters>algemene opties>tab algemeen.

Aanpassingen Finprof gedeelte:

 • Nieuw rapport is toegevoegd, dat kan afgedrukt/gemaild worden, waarbij een jaaroverzicht kan afgedrukt worden van te betalen bedrijfsvoorheffing, tegen welke datum en met welke gestructureerde mededeling.
 • De taal van de aangever en periode bedrijfsvoorheffing worden getoond in overzichtsscherm van de wedde fiche.
 • De combinatie van gezinstoestand en burgerlijke staat wordt gecontroleerd bij bewaren bedrijfsleider of wedde fiche.
 • Bij aanpassen van familiale toestand op wedde fiche niveau wordt de vraag gesteld of dit moet toegepast worden op alle nog niet aangegeven maanden waarbij eventueel de bedrijfsvoorheffing voor deze maanden opnieuw wordt berekend.
 • Bij menu>parameters>ontvangkantoren wordt de code van ontvangkantoor getoond. Op deze manier kan bij een foutmelding in Finprof eenvoudig gezien hebben over welk ontvangkantoor de overheid het heeft.
 • In wedde fiche op inkomsten niveau kan ingesteld worden per maand in welke bedrijfsvoorheffing periode deze maand moet opgenomen worden.
 • Bij verzenden betaalopdracht bedrijfsvoorheffing is optie toegevoegd waarbij enkel de nog niet verzonden betaalopdrachten worden getoond. Hierbij kan ook  extra gefilterd worden of enkel de aangevers die email moeten krijgen en/of enkel de aangevers die brief moeten krijgen moeten getoond worden.
 • Via menu>finprof>verzendingen kan een reeds aangemaakt XML bestand eenvoudig terug doorgestuurd worden naar Finprof
 • Extra inkomsten lijnen kunnen aangemaakt worden in de wedde fiche bij reeds ingediende inkomstenmaanden. Dit kan eenvoudig via Weddes bedrijfsleiders>Tab Fiche>Tab Inkomsten>Knop Toevoegen. Op deze manier kunnen bijkomende positieve of negatieve aangiftes gemaakt worden.
 • Bij overzichtsrapport van aangifte 274 wordt algemeen totaal getoond en wordt deze alfabetisch gesorteerd. De betaalreferentie in dit document wordt getoond als een gestructureerde mededeling
 • Extra opties bij menu>parameters>algemene opties>Tab Finprof:
  • Er kan ingesteld worden dat aangevers die 0 EUR bedrijfsvoorheffing moeten betalen een email/brief moeten ontvangen of niet. Standaard wordt dit wel verstuurd.
  • Er kan ingesteld worden dat indien de VAA aangepast is dat het verschil van de afgesloten maanden moet verdeeld worden over de nog niet afgesloten maanden of moet bijgeteld worden bij de volgende nog niet afgesloten maand. Standaard wordt dit toegevoegd aan de volgende nog niet afgesloten maand.
  • Er kan ingesteld worden of de familiale toestand van de bedrijfsleider moet afgedrukt worden op de wedde fiche of niet. Standaard wordt dit niet afgedrukt.
 • Inkomsten grid bij Weddes bedrijfsleiders:
  • Indien er bedragen staan in de Sub lijn dan worden deze in het rood getoond. Dit om de aandacht te vestigen dat deze bedragen eventueel via de knop 'VAA herverdelen' kan verdeeld worden over de nog niet aangegeven maanden waardoor de bedrijfsvoorheffing ook juist wordt berekend.
  • Inkomsten maanden waarvan Finprof bestand is aangemaakt worden in het vet getoond.
  • Extra inkomsten maanden die toegevoegd zijn voor bijkomende negatieve of positieve aangiftes worden cursief getoond
  • 2 extra kolommen zijn toegevoegd zodat in de grid reeds kan gezien worden hoe de betaalopdracht is verzonden en/of de wedde fiche verzonden is en op welke manier

Aanpassingen Belcotax gedeelte:

 • Op de fiche 281.50 kan commentaar toegevoegd worden dat wordt doorgestuurd naar Belcotax
 • Bij buitenlandse ondernemingen wordt het veld ondernemingsnummer niet meer getoond. Voor buitenlandse ondernemingen moet het veld FIN nummer gebruikt worden.
 • Via menu>Belcotax>verzendingen kan een reeds aangemaakt XML bestand eenvoudig terug doorgestuurd worden naar Belcotax
 • Fiches 281.20 worden alfabetisch afgedrukt
 • Overzichtslijst van de fiches 281.20 kan afgedrukt worden zoals dit reeds bestond voor fiches 281.50.
 • Fiches 281.20/281.50 kunnen afgedrukt worden per verzending