Belcofin versie 2.5.1.125(13/02/2013) is beschikbaar

Aanpassingen Finprof gedeelte:

 • De referte van de aangever en bedrijfsleider zijn toegevoegd aan het overzichtsscherm van de wedde fiche.
 • Belcofin gaat automatisch spaties voor of na het email adressen verwijderen bij verzenden van emails. Vroeger konden geen emails verzonden worden naar deze email adressen.
 • Maaltijdcheques, ecocheques,... kunnen ingegeven worden in de wedde fiche. Bij maaltijdcheques wordt rekening gehouden met de bijdrage van de bedrijfsleider per maaltijdcheque. Er kan gekozen worden dat de bijdrage van de bedrijfsleider moet toegevoegd worden aan de VAA van de bedrijfsleider.
 • Ondernemingsnummer van de aangever is toegevoegd aan het rapport van de wedde fiches die gemaild worden.
 • Voornaam van de bedrijfsleider wordt afgedrukt in het jaaroverzicht rapport ipv enkel de achternaam.
 • Rapport met alle VAA van de wedde fiche kan afgedrukt worden.
 • Belcofin ging vroeger uit van de veronderstelling dat de postcode voldoende was om ontvangkantoor van de aangever automatisch te bepalen. Dit is blijkbaar niet het geval. Daarom is Belcofin aangepast dat indien er meerdere ontvangkantoren per postcode mogelijk zijn dat de gebruiker, na aanpassen van postcode, het juiste ontvangkantoor moet selecteren.
 • Indien aangevers worden geïmporteerd, waarbij er meerdere ontvangkantoren mogelijk zijn voor de postcode van de aangever, en Belcofin moet ontvangkantoor automatisch bepalen dan gaat Belcofin het eerste ontvangkantoor selecteren uit de lijst van mogelijke ontvangkantoren voor die postcode tenzij er op de aangever reeds een ontvangkantoor geselecteerd staat dat ook voorkomt in de gevonden lijst van mogelijke ontvangkantoren voor die postcode. Op deze manier kunnen ontvangkantoren die niet juist bepaald werden door Belcofin aangepast worden en worden ze niet overschreven bij een volgende import.

Aanpassingen voordelen alle aard gedeelte:

 • VAA Bewoning: Vroeger werd coëfficient 1,25 enkel toegepast indien niet-geïndexeerde KI <= 745. Naar aanleiding van de parlementaire vraag van Karel Uyttersprot dd. 06.11.2012 mag de coëfficient 1,25 ook toegepast worden indien niet-geïndexeerd KI x privaat % <= 745. Deze aanpassing is nu opgenomen in Belcofin. Het systeem gaat dit niet automatisch herberekenen voor reeds ingevoerde bewoningen. Maw heeft u bedrijfsleiders, waar dit van toepassing is, dan moet u naar de VAA bewoning gaan en deze bewerken dan wordt het nieuwe VAA berekend.
 • VAA Bewoning: De berekening hoe het systeem tot het voordeel komt wordt getoond op het scherm.
 • VAA Voertuig: Mogelijkheid is voorzien zodat eigen inbreng van bedrijfsleider ook kan ingegeven worden bij de berekening van de VAA van een voertuig.
 • VAA Voertuig: De berekening hoe het systeem tot het voordeel komt wordt getoond op het scherm.

Aanpassingen Belcotax gedeelte:

 • Het XML bestand voor fiches 281.20 kan ingediend worden in Belcotax. Er zijn nog enkele aanpassingen gedaan aan de generatie van het XML bestand voor de Belcotax 2013 interface.
 • Rapport met alle VAA van de fiche 281.20 kan afgedrukt worden.